3G Evaluator ANEVAR

Firma 3G ACCUNTING & IMOB EVALUATION S.R.L. are ca obiect de activitate expertize contabile judiciare, extrajudiciare si servicii de contabilitate


 
 

Expert Contabil CECCAR

Lucrări intocmite de Expertul Contabil CECCAR • organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea (întocmește și semnează situațiile financiare, execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale, asigurarea reprezentarea clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității, refacerea sau revizuirea contabilității, semnătura de certificare acordată de expertul contabil)
 • acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;
 • efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil (estimări ale fluxurilor de trezorerie și ale stării financiare a entității, evaluarea veniturilor și a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor și a ajustărilor de valoare)
 • efectuează expertize judiciare și extrajudiciare financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR;
 • execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil (activități de evidență electronică a personalului, de salarizare)

 


 • atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor și de mandatar financiar
 • acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților
 • asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice
 • asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor persoanelor juridice
 • acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate
 • intocmeste situații financiar contabile și bilant contabil pe zero pentru închidere societati comerciale
Telefon: 0762599829